Rush uppfærir öryggisreglur

Rush er trampólíngarður þar sem börn á öllum aldri ærslast og skemmta sér. Líkt og með skíðabrekkur, íþróttaæfingar, eða sambærilega afþreyingu þá geta orðið óhöpp. Okkar hlutverk sem rekstraraðila er að lágmarka hættuna á óhöppum. Tíðni óhappa hjá okkur er mjög lág, eða 0,03% af fjölda gesta á ársgrundvelli, en markmiðin okkar eru einföld - að hámarka öryggi allra viðskiptavina.

Frá því að við Gleðipinnar tókum við rekstri Rush í september 2021 höfum við gert ýmsar breytingar í garðinum sem allar lúta að öryggi. Við höfum fylgst vandlega með því hvenær óhöpp eiga sér stað og brugðist við um leið og við höfum greint áhættu. Við leituðum m.a. til Herdísar Stoorgard sem tók garðinn út með okkur og leiðbeindi okkur varðandi öryggismálin. Í kjölfarið uppfærðum við öryggis- og gæðahandbækur staðarins og merkingar innanhúss. Í raun má segja að við höfum skilgreint okkar eigin öryggisráðstafanir sem ganga mun lengra en það sem af okkur er krafist skv. stöðlum sem gilda um okkar starfsemi. Við höfum aukið við þjálfun og fræðslu starfsmanna okkar og sem dæmi þá eru starfsmenn sem eru á dýnunum kallaðir öryggisverðir og merktir sem slíkir.

Meðal aðgerða sem við höfum ráðist í er að skipta út tveimur tækjum sem okkur þótti ekki uppfylla okkar markmið um öryggi. Í staðinn er að koma nýr fótboltavöllur sem verður tekinn í gagnið snemma á næsta ári. Eins skiptum við um allar loftdýnur í garðinum.

Nýjasta aðgerðin í öryggismálunum okkar var að breyta reglum um aldurstakmarkið í garðinum. Það er okkar reynsla að hætta á óhöppum aukist þegar að yngri börn eru að hoppa innan um eldri og þyngri börn, eða jafnvel fullorðna. Af þeim ástæðum, og eingöngu til að tryggja öryggi yngri hoppara, þá tókum við þá ákvörðun að börn á aldrinum 0-5 ára megi eingöngu hoppa með jafnöldrum sínum í sérstökum krakkatímum. Áður máttu eldri systkini hoppa með yngri systkinum sínum en það er að okkar mati enginn munur á því og ef 0-5 ára börn væru að hoppa í opnum tímum.

Nýtt ævintýraland fyrir yngri börn, allt að 5 ára, er í undirbúningi. Það er stór kastali og leiksvæði sem er á leiðinni fjá Hollandi í samstarfi við eitt fremsta og öruggasta fyrirtæki heimsins í hönnun leiktækja fyrir börn. Sá samstarfsaðili var valinn eftir ráðleggingum Herdísar Stoorgaard. Þetta snýst fyrst og síðast um öryggi þeirra sem hoppa hjá okkur. Þetta nýja leiksvæði mun vonandi koma til móts við fjölskyldur sem þykir þessi breyting okkar á aldurstakmarki óheppileg.

Þess má geta að þessi ákvörðun er neikvæð tekjulega fyrir garðinn, en það er í okkar huga aukaatriði. Okkar hlutverk er að hámarka öryggi allra. Við vonum að viðskiptavinir okkar skilji þessa ákvörðun.